Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 222
TEKNİK RESİM 0.00 KB 817

En Çok İndirilenler

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Şubat 08
02:08 2016

Usta Öğretici Kimdir?
Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işyerinde çırak çalıştırmak için Usta Öğreticilik belgesi bulundurma şartı vardır. 3308 sayılı kanun-Madde 15- Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Usta öğretici belgesi alabilmek için Ustalık belgesi veya İşyeri açma belgesi sahibi olmak ve Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından açılmış olan 40 saatlik Usta öğreticilik kurslarını başarı ile bitirmiş olmak gerekir.

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır?

330 sayılı kanun -madde 31- Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Madde 72- Ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere kurumlarda iş pedagojisi kursu açılır. Mesleğin özelliğine göre düzenlenecek kurslar, gerektiğinde kurum dışında ve çalışma saatleri içinde de açılabilir. Kursların özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri ve konuları Bakanlıkça hazırlanacak öğretim programlarında belirtilir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Madde 74 -c Usta öğreticilerin eğitimi için iş pedagojisi kursuna katılan ustaların devamsızlıkları, her ders için ayrı ayrı tutulur. Ustalar, eğitim süresinin en az 3/4’üne devam etmek zorundadırlar. Daha fazla devamsızlığı olanlar, daha sonraki bir tarihte düzenlenecek kurslarda devam edemedikleri derse katılırlar.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Madde 86 -f Usta öğreticilerin iş pedagojisi kurs sonu sınavı, test şeklinde yapılır. Soru sayısı, derslerin ders saatleri dikkate alınarak belirlenir. Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular, ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde uygulanır.

Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan sınavda, en az 45 puan “Geçer” not almaları gerekir.

Sınavda başarılı olamayanlar, daha sonra açılacak kursların bitiminde yapılacak sınavlara katılabilirler.

Usta öğreticilik kurslarına katılmak isteyenler Usta öğretici Kursu başvuru dilekçesi doldurarak merkezimize başvuruda bulunurlar. Kurs grupları oluşturulduğunda adaylara kurs tarihleri bildirilerek çağrı yapılır.

USTALARIN USTA ÖĞRETİCİLİK EĞİTİMİ

İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır (3308 sayılı Kanun 31. Maddesi). Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 saat sürelidir.

Usta Öğretici Kursu

Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir.(kanun maddesi:31)

Bir işyerinde çırak/kalfa çalışabilmesi için o işyerinde mutlaka çırak/kalfanın pratik eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici belgesi sahibi bir usta öğretici bulunmalıdır.

Öğrenim Şekli:

Bu kurslara katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemek olmayıp ustalık belgesi sahibi herkes istediği zaman başvuruda bulunabilir. Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında (yaklaşık 20 kişi) mesleki eğitim merkezi tarafından kurs başlatılır. Kursa katılım esastır. Herhangi bir derse ders saatinin dörtte birinden fazla devamsızlık yapanın kursu başarısız olur.

Başvuru için istenilen belgeler:

1Dilekçe

2-Ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi
  1. (3 adet vesikalık fotoğraf)

Usta Öğretici Kurs Dersleri

Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri

4 saat

Eğitim Psikolojisi

3 saat

Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları

4 saat

Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması

8 saat

Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları

8 saat

İş Güvenliği

4 saat

İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri

4 saat

Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme

3 saat

İmtihan Değerlendirme

2 saat


Benzer İçerikler

0 Yorum

Henüz yorum yok

Şu an için bir yorum bulunmamaktadır, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir Yorum Yazın

Bir Yorum Yazın