Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 222
TEKNİK RESİM 0.00 KB 817

En Çok İndirilenler

Mevzuat

Çıraklara bin 602 TL harçlık.

Devlet, çıraklık eğitimi alacak gençlere aylık bin 602 lira harçlık verecek. Program 8 ay sürecek, mesleki eğitim boyunca gençlerin sağlık ve iş kazası primleri de ödenecek. Küçük işletmelerde yüz yıllardır

0 yorum Devamını Oku

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Çırak ve stajyerlere erken emeklilik olanağı sağlayacak yasa teklifinin hazırlandığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, teklif yasalaştığında emeklilikte çıraklık ve stajyerliğe başlangıç tarihinin dikkate alınabileceğini

0 yorum Devamını Oku

Meslek lisesi mezunları artık teknisyen ünvanı ile mezun olacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) teşkilat ve görevleri hakkında KHK ile bazı Kanun ve KHK değişikliklerin 9 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanması ile bazı kanunlarda bilindiği üzere değişiklik yapıldı. Bunlardan

0 yorum Devamını Oku

Meslek eğitim programlarına katılan gençlere ilk adımda 1950 TL harçlık

2 milyon gence iş sözü veren hükümet geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, yazılım gibi mesleklerde eğitim programlarına katılan gençlere aylık bin 950 lira harçlık verecek Yeni Ekonomi Programı

0 yorum Devamını Oku

Artık Belgesi Olmayan PVC Doğramacılığı Yapamıyacak

Artık belgesi olmayan PVC doğramacılığı yapamayacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama

0 yorum Devamını Oku

İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere Devlet Katkısı adı altında ödeme yakılmaya başlanmıştır. Buna göre; Devlet Katkısı adı altında yapılacak ödeme; asgari ücretin net tutarının yüzde otuzu üzerinden; mesleki eğitim görülen

0 yorum Devamını Oku

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Denklik Yönergesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. maddesi; “Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve

0 yorum Devamını Oku

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM/STAJ SÖZLEŞMESİ DEĞİŞTİ

Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak kaydı için kullanılan sözleşmelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre yeni kayıt yaptırmak isteyen çırak öğrenciler  3308 sayılı Mesleki

0 yorum Devamını Oku

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

0 yorum Devamını Oku

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yeni

0 yorum Devamını Oku

Mesleki Eğitim Merkezleri Zorunlu Ortaöğretim Kapsamına Alınmıştır.

9/12/2016 Tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle mesleki eğitim merkezi zorunlu ortaöğretim  kapsamına alındı. Yani ortaokulu bitirenler zorunlu

0 yorum Devamını Oku

Suriyeli öğrenciler meslek lisesine gidebilecek

Suriyeli öğrenciler meslek lisesine gidebilecek 2016-2017 eğitim öğretim yılında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin meslek liseleri, meslekî eğitim merkezlerine kayıtlarının

0 yorum Devamını Oku

Ek Ders Ücreti

Mesleki Eğitim Merkezlerinde görev yappan öğretmenlerden aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarını doldurmayanların, ders yılı içinde normal çalışma

0 yorum Devamını Oku

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklikler:  1) 15/4/1999-99/12775     B.K.K.   (20.5.1999/23700    RG) 2) 20/5/2002-2002/4269   B.K.K.   (28.6.2002/24799    RG) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler  Amaç Madde 1- Bu

0 yorum Devamını Oku

18 yaşını doldurmuş stajyer öğrencilere asgari ücretin yarısı tutarında yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hk.

Özelge: 18 yaşını doldurmuş stajyer öğrencilere asgari ücretin yarısı tutarında yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilip kesilmeyeceği

0 yorum Devamını Oku

MEB, Okullardaki Şeflik Yönergesini Değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine ilişkin yönerge aşağıdaki gibidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitimi yapılan meslek alanlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

0 yorum Devamını Oku