Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 219
TEKNİK RESİM 0.00 KB 816

En Çok İndirilenler

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

Şubat 11
12:11 2016

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

 

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda endüstriyel teknoloji meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni sözkonusu program doğrultusunda;

 

– Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar.

– Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur.

– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder.

– Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

– Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar.

– Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,

– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye,

– Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.)

– Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,

– Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,

– Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen,

– Şekil ilişkilerini görebilen,

– Okuduğunu ve söyleneni anlayabilen ve ifade gücüne sahip,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu

– Araştırmayı seven yaratıcı

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında, tam gün çalışır. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü ve kirli olabilmektedir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,

– Türkçe,

– Resim-İş

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” için yeterli sayısal (SAY-1) puanı almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” nü tercih etmek gerekmektedir.

– Teknik liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liseler ve Açık Öğretim Lisesinin bu okul türlerine karşılık gelen alan/kol/bölümleri mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

– Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Tasarım, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Makine Yağlama e Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Motor, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Otomasyon, Otomotiv, Otomotiv Tasarım, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Ulaştırma ve Otomotiv ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Mesleğin eğitimi süresince genel kültür ve pedagojik formasyon derslerinin yanı sıra;

– Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,

– Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,

– Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı,

– Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 ayrı anabilim dalına ilişkin alan dersleri vardır.

Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar; güç ve enerji, ağaç işleri, metal işleri, elektrik, elektronik, grafik, matbaa, seramik, serigrafi atölyeleri ve bilgisayar laboratuarında yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde öğretmenlik konusunda uygulamalar da yapmaktadır.

 

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

 

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

 

b) Meslek Dersleri:

Meslek dersleri olarak; Elektrik Teknolojisi, Teknik Resim, Temel Tasarım, Statik, Dinamik, Elektroteknik, Elektrik makineleri, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Genel Matematik, İstatistik, Elektronik Teknolojisi, Güç ve Enerji Teknolojisi, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Grafik Sanatlar Teknolojisi, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dili, Ağaç İşleri Teknolojisi, Metal İşleri Teknolojisi, Doğal Enerji Kaynakları, Bilgisayar Destekli Üretim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Seramik Teknolojisi, Ulaşım Teknolojisi, Genel Ekonomi, Endüstriyel Araştırma Teknikleri, Endüstriyel Tasarım, Proje, Yapı Konstrüksiyonu, Plastik Teknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Atölye Organizasyonu ve Kalite Kontrolü dersleri okutulmaktadır.

 

c) Seçmeli Dersler:

 

Web Tasarımı ve Uygulamaları, Endüstriyel Elektronik, Otomatik Kumanda, İklimlendirme, Baskı Ofset, Bobinaj Tekniği, Mobilya Teknolojisi, Kaynak Teknikleri, Fotoğraf Teknolojisi dersleridir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve ”Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni” unvanı verilir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir.

 

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

– Öğretmen olarak görev alanlar maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.

– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

– Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ise aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.

– Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki ve Teknik öğretim okullarında iş ve teknik öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler.

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan görevde yükselme sınavlarında başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yaparlar.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

– Tesisat Teknolojisi Öğretmenliği,

– Metal İşleri Öğretmenliği,

– Bilgisayar Öğretmenliği.

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

– Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü,

– Meslek elemanları,

– ÖSYM 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,

– ÖSYM 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

– 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu

– Meslek Danışmanı Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Benzer İçerikler

0 Yorum

Henüz yorum yok

Şu an için bir yorum bulunmamaktadır, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir Yorum Yazın

Bir Yorum Yazın