Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 209
TEKNİK RESİM 0.00 KB 804

En Çok İndirilenler

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

Şubat 11
12:09 2016

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

 

TANIM

 

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

– Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,

– Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,

– Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,

– Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,

– Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,

– Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

– Her türlü yazım ve çizim aletleri,

– Çeşitli elektronik aletler,

– Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;

– Üstün düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,

– Fikirlerini başkalarına aktarabilen,

– Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,

– İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,

– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,

– Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive

edebilme yeteneklerine sahip,

– Sorumluluk duygusu gelişmiş,

– İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,

– Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

– Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. (Eskişehir),

– Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

– Bahçeşehir Ünivesitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Balıkesir Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak.

– Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

– Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

– Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Çankaya Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Ankara),

– Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Adana),

– Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (İzmir),

– Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kütahya),

– Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kayseri),

– Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. (İstanbul),

– Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Ankara),

– Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.

– Işık Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fak.

– İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.

– İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak.

– İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fak.,

– Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.

– Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak.

– Koç Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Marmara Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

– Osmangazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Eskişehir),

– Okan Üniversitesi, Mühendislik Fak. (İstanbul),

– Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, (Denizli),

– Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.

– Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Konya),

– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,(Ankara),

– Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (Bursa),

– Yaşar Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (İzmir),

– Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fak. (İstanbul).

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

– Matematik,

– Sosyal Bilimler, Yabancı Dil.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

– Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Adı geçen mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.

 

Mesleki eğitim boyunca; Fizik, Kimya, Diferansiyel Hesaplar (Matematik), İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Benzetim, Şebeke Analizi, Statik, Lineer Cebir, Lineer Programlama, Makine Elemanları ve Takım Tezgahları, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Endüstri Mühendisliği” lisans diploması ve “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

– Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

 

– Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

– Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

 

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler.

 

Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

– Ekonomistlik,

– İşletmecilik,

– Maliyecilik,

– Yöneticilik (Endüstriyel İlişkiler),

– İşletme Mühendisliği.

 

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

– Meslek elemanları,

– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,

– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,

– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

– Üniversite Adayları için Meslekler Rehberi – Emlak Bankası – 1994,

– Endüstri Mühendisleri Odası Dergisi.

 

İ – DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Benzer İçerikler

0 Yorum

Henüz yorum yok

Şu an için bir yorum bulunmamaktadır, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir Yorum Yazın

Bir Yorum Yazın