Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 209
TEKNİK RESİM 0.00 KB 804

En Çok İndirilenler

ELEKTRONİK/TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ

ELEKTRONİK/TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ

Şubat 11
12:07 2016

ELEKTRONİK/TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ

 

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde;

– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,başarıyı artırıcı önlemler alır,

– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME

VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),

– Elektronik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

– Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

– Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

– Dikkatli, işine özen gösteren,

– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

– Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, fakat biraz gürültülüdür.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

– Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Elazığ),

– Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Ankara)

– Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.

– Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik ve Haberleşme Öğr. (İstanbul),

– Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Denizli),

– Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.,

– Selçuk Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.

Ayrıca üniversitelerin “Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak atanabilirler.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türk Dili ve Edebiyatı,

– Matematik,

– Fizik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

– Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Elektroniği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

– Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektronik Öğretmenliği”, “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programlarından birine, ayrıca ön lisans programlarından birinden mezun olanlar da sözü edilen sınavda başarılı oldukları taktirde “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

 

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

 

Mesleki ve Teknik Dersler:

Meslek Resmi, Devre Elemanları ve Ölçme Aletleri, Bilgisayar Programlama, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Meslek Matematiği, Programlama Dilleri, Devre Analizi, Elektronik, Mantık Devreleri, Elektronik Ölçme, Elektrik Makineleri, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları, Mantık Devreleri, Mikroişlemciler, Lineer Kontrol Sistemleri, Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik, Telekominikasyon, Mesleki Tasarım, Endüstriyel Elektronik, Görüntü Sistemleri,

 

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İstatistik, Ekonomi, İş Analizi ve Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,

 

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

 

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve ” Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

– Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği ve Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının elektronik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.

– Ayrıca diğer bölümlerin elektronikle ilgili derslerine girebilirler.

– Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına da sahiptirler.

– Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

– Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

– Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan Üniversite Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

– Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına sahiptirler.

– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

– Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.

MEB’ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

İsterlerse yüksek lisans yaparak, Üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

– Elektronik Mühendisliği,

– Bilgisayar Öğretmenliği,

– Elektronik Teknikerliği,

– Elektronik Teknisyenliği.

 

H- EK BİLGİLER

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE

İŞCİ SAĞLIĞI

 

Elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

– Meslek elemanları,

– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,

– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,

– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

– Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

– Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

 

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

– Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

– Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Benzer İçerikler

0 Yorum

Henüz yorum yok

Şu an için bir yorum bulunmamaktadır, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir Yorum Yazın

Bir Yorum Yazın