Çıraklık ve Mesleki Eğitim

Yeni Dosyalar

VERİ TABANI 0.00 KB 219
TEKNİK RESİM 0.00 KB 816

En Çok İndirilenler

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Şubat 11
12:06 2016

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

 

TANIM

 

Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.

 

A- GÖREVLER

 

Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır.

Elektronik mühendisleri,

– Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar,

– Sistemlerin bağlantılarını yapar,

– Sistemleri çalıştırır ve geliştirir,

– Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır,

– Üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

Elektronik mühendisleri,

– Bilgisayar,

– Tornavida, kontrol kalemi, havya, lehim, pense, anahtar takımı, yan keski gibi el aletleri,

– Avometre, ampermetre, voltmetre, vat metre, meğer, toprak meğer, osiloskop gibi ölçü aletleri ile uzmanlaşılan alana göre pek çok alet, ekip ve ekipmanla çalışır.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin,

– Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,

– Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan,

– Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,

– Dikkatli, sorumluluk sahibi,

– İşbirliği halinde çalışabilir, yeniliklere açık

kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Elektronik mühendisleri, elektronik alet ve cihaz üreten, bunların bakımını yapan, fabrikalarda, atölyelerde çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş ortamlarda çalışmak gerekebilir. Örneğin, yüksek frekansta hassas ayarlar yapımında metalden yalıtılmış bir ortamda çalışılır. Elektronik mühendisi çalışmalarında birinci derecede alet ve cihazların tasarımı ile uğraşır, yani zihinsel bir faaliyet yürütür.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelerin elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

– Matematik,

– Fizik,

– Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programlarından biri için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

– Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

– Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik–Elektronik, Elektrik–Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo-Televizyon Tekniği,Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Raylı Sistemler- Elektrik –Elektronik Teknolojisi,Telekomünikasyon,Termik Santallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektrik ve Elektroniği,Uçak Elektroniği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik–Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

– Eğitim süresi 4 yıldır, hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıldır.

– Üniversitelerin bazılarında elektronik mühendisliği, bazılarında elektronik ve haberleşme mühendisliği, bazılarında ise elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir.

– Genellikle, eğitimin ilk yılında Matematik, Fizik ve Kimya derslerine ağırlık verilir. Bunların yanı sıra, daha sonra yapılacak uygulamalarda kullanılacak bilgisayar programlaması, teknik resim ve ekonomi konulu dersler okutulur,

– Ayrıca, bu bölümlerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış, bu alanda uygulama yapılabilecek laboratuar olanakları da bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde verildiğinden alınan unvan da bölümlere göre farklı olmaktadır.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde, son yıllarda, elektronik sanayii giderek önem kazanmış ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000’li yılların lokomotif sanayi adayı durumuna gelmiştir. Bu durumda, yetişmiş insan gücüne, yani sanayinin teknoloji geliştirmesine yardımcı olacak, araştırmalar yapıp, bilgiler üretecek elektronik mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle iyi derecede yabancı dilbilgisine sahip ve laboratuarlarda yaptıkları deneylerde, öğrendikleri bilgileri sanayi şirketlerinde kullanabilecek mühendislere gereksinim vardır.

Daha önceki yıllarda ithal edilen, birçok elektronik cihaz ve sistemin, ülkemizde üretilmesi bu mesleğin iş bulma olanaklarını genişletmektedir. Ancak, günümüzde halen, büyük projelerde, teknik hizmetler dış ülkelerden satın alınmaktadır. Oysa, ülkemizde de başarılı elektronik mühendisleri yetiştirilmekte, ancak bu mühendislerin sayı ve nitelik bakımından önemli bir kısmı yurtdışında çalışmaktadır. Üniversitelerimizde ileri teknoloji alanında araştırma yapacak ve insan gücünün kendi ülkesinde üretken olmasını sağlayacak ortamın yaratılması devletin ve sanayi sektörünün görevidir.

Ülkemizde, bazı mühendislik dallarında iş bulma sorunu baş göstermekte iken, Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) hazırlanan kalkınma planlarında sadece Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği dallarında eleman açığı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim, bu meslek dalları son yıllarda üniversite sınavlarında en çok istenilen meslekler haline gelmiştir.

İşletmelerde otomasyon sürecinin başlaması ve üretimin olduğu her sektörde elektronik sistemlerinin kullanılması nedeniyle, bu mesleğin çalışma alanı geniştir. Bu meslek elemanları, istedikleri koşullarda iş bulamamaları halinde, büyük miktarda sermayeyi gerektirmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

İşletmelerde daha az enerji tükettiği ve değişken sistemler yapmaya (bilgisayar aracılığı ile) uygun olduğu için hemen hemen tümünde otomasyon süreci başlamıştır. Gelişmiş bilgi işlem sistemlerinden sanayi robotları ve kablosuz telefona kadar her ürün için elektronik mühendisliğine ihtiyaç olacağı ve teknolojinin gelişmesi sonucuda meslekte birçok mühendislik kollarının (Üretim Mühendisi, Metotlar Mühendisi vb.) oluşacağı ve uzmanlaşmaya gidileceği beklenmektedir.

Ülkemizde bu sektör sadece kendi çabalarıyla değil, devletin araştırma geliştirme faaliyetlerine önem vermesi ve teşvik etmesiyle daha hızlı gelişecektir.

Elektronik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden şartları uyanlar yararlanabilirler. Çeşitli kurumların burslarından yararlanan öğrenciler de vardır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar ise teknik hizmet sınıfının ücretini alır,zam ve tazminatından yararlanır; özel işyerlerinde çalışanlarda ise, ilk yıllarda genellikle ücret biraz düşük, birkaç yıl çalışıp deneyim kazandıktan sonra yabancı dil bilgisi de olanların ücret düzeyleri bir hayli yüksektir,

Kendi işyerlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir,

Bu meslekte çalışanların ücret düzeyi genellikle yüksek ücretle çalışılan meslekler arasında yer almaktadır.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Elektronik mühendisleri, aldıkları eğitim gereği birçok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

 

MESLEĞE YAKIN VE

BENZER MESLEKLER

 

– Elektrik Mühendisliği,

– Bilgisayar Mühendisliği,

– Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği,

– Uçak Mühendisliği.

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

– Meslek elemanları,

– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,

– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,

– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar),

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Benzer İçerikler

0 Yorum

Henüz yorum yok

Şu an için bir yorum bulunmamaktadır, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir Yorum Yazın

Bir Yorum Yazın